Кыргыз Республикасынын калкынын саны

Кыргыз жери ажайып кооз,көз жоосун алган керемет жер. Кыргызстан жети облуска бөлүнөт. Калкынын саны күндөн — күнгө көбөйүүдө.

https://create.piktochart.com/embed/39971159-untitled-infographic

 

 

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭНДЕМИК ЖАНА СЕЙРЕК УЧУРООЧУ ӨСҮМДΥКТӨРҮ

Кыргызстан Борбордук Азиянын ортонку бөлүгүнөн орун алып, негизинен Теңир тоонун аймагында жайгашкан. Читать далее «КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭНДЕМИК ЖАНА СЕЙРЕК УЧУРООЧУ ӨСҮМДΥКТӨРҮ»

Кызыл-Туу айыл аймагынын жетишкендиктери жана көйгөйлөрү

Даярдаган:Жанар Алгожоева

 

Зомбулук зомбулукту жаратат

Даярдаган: Жанар Алгожоева

4

Подготовил(а): Амина Асанбекова, Нуриза Абдукаримова.

Дартка дабаа дары чөптөр

Даярдаган: Жанар Алгожоева