Атадан калган кесип

Кыргыз элинин көчмөн жашоосунда жылкысыз элестетүү кыйын. Жайлоого көчүүдө , мал кайтарганда  ата-бабаларыбыз кыргыз жылкысын колдонуп келишкен.

Кыргыз  жылкысын көп жылдардан бери талыкпай изилдеп келген , Агрардык Университетинин  Биология  кафедрасынын  башчысы, Биология  илиминин кандидаты , доцент Исаев  Мирбек кыргыз жылкысынын  асыл тукумун сактап калуу тууралуу айтып  бермекчи. «Кыргыз  жылкысы — улутубуздун  байлыгы , мен студент болгонго чейин ат таптап , ат баккам , бул  өнөрдү атаман үйрөнгөм .Кыргыздар төрт түлүк мал ичинен жылкыга чоң көңүл бурушкан. Ичсе  кымызы суусундук , минсе  унаа , жесе эти пайдалуу , этинде холестерин жок. Жылкы туберкулез , бруцеллез  оорулары менен оорубайт. Кыргыз жылкысы башка жылкылардан  күчтүүлүгү , чыдамкайлыгы , ташыркабай тез баскандыгы менен айырмаланат . Кыргыз элинде «Жорго минген жолдо өсөт , күлүк минген күндө өсөт «,»Күндүк өмүрүң болсо , түштүгүңө жорго мин «- деп бекеринен айтылбаса керек.

Учурда Исабеков Мирбек аталган окуу жайда жаш муундарга таалим — тарбия берип келет.

Даярдаган: Нурматова Айсулуу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *